Laserové čistenie je ekologický proces používaný na odstránenie hrdze, farby, oxidov a iných nečistôt z kovových povrchov. Vďaka svojej účinnosti sa používa v čoraz väčšom počte aplikácií.

Vysokovýkonný laser je vyžarovaný v nanosekundovej dĺžke na čistený povrch, ktorý sa má čistiť. Nečistoty na povrchu absorbujú svetelnú energiu a sú premenené na tepelnú energiu. Teplota týchto nečistôt prudko stúpa, čo vedie k sérii fyzikálnych reakcií, ako je topenie, odparovanie a tepelná expanzia. Nakoniec sa kontaminanty, oxidy alebo povlaky na povrchu substrátu oddelia od podkladu.

Napríklad laserové odstránenie hrdze na oceli. Keď lúč dopadne na povrch, molekulárne väzby vo vrstve prachu alebo hrdze sa rozbijú a vyhodia z podkladu. Menej technicky povedané, môžete si predstaviť, že vrstva, ktorá sa má odstrániť, sa jednoducho odparí laserovým lúčom.