DRUHY LASEROVÝCH ČISTIACICH STROJOV

Na čistenie sa používajú tri druhy laserových strojov:

  1. Pulzný laser
  2. Kontinuálny fíbrový laser CE
  3. Kombinovaný laser

PULZNÝ LASER

Pulzný vláknový laser ožaruje povrch predmetu nespojitým pulzným laserovým lúčom určitej frekvencie. Má oveľa vyšší špičkový výstupný výkon (ako kontinuálny CW vláknový laser). To mu umožňuje rýchlo odparovať škvrny na povrchu v krátkom čase (nanosekundový stupeň). A keďže je nesúvislý, na povrchu sa neakumuluje žiadna tepelná energia a nedochádza k poškodeniu podkladu.

Povrch pri pulznom čistení dosahuje teplotu 30-40 °C a jemnú drsnosť povrchu. Z toho dôvodu je vhodný takmer na všetky povrchy, ako napr. tenké plechy, plasty, nálepky, sklo, drevo, kameň, keramika a iné. Čistenie je pomalšie ako pri kontinuálnom laseri.

Pulzné lasery sa robia v rozsahu výkonu 20 – 1000 W

Kontinuálny vláknový laser CW

CW vláknový laser, ako už názov napovedá, laserový lúč nepretržite pôsobí na povrch objektu, čím sa teplota povrchu v krátkom čase výrazne zvyšuje. Napríklad pri čistení farby na lodi sa povrchová teplota zvýši až na 300- 380 ℃. Povrch po čistení zostáva hrubý. Niekedy môže spôsobiť deformáciu predmetu, dokonca výbuch. Pri niektorých veľkých oceľových konštrukciách, potrubiach a pod., kvôli ich veľkému objemu, rýchlemu odvodu tepla a nízkej požiadavke na poškodenie povrchu bude CW vláknový laser dobrou voľbou. Čistenie vláknovým laserom je rýchle. Je vhodný na odstraňovanie hrdze a farby z masívnych podkladov a tiež príprava povrchu pred zváraním a lakovaním.

Kontinuálny laser sa vyrába v rozsahu výkonov 500 W – 60 kW

Kombinovaný laser

Spája výhody pulzného lasera ( male tepelné ovplyvnenie povrchu, jemná drsnosť čisteného povrchu) s výhodu rýchlosti čistenia kontinuálneho CW lasera.