Odstraňovanie korózie

Odstraňovanie korózie laserom je rýchle, neodoberá povrch výrobkov ako pri pieskovaní. Nevzniká pri ňom odpad. Drsnosť čisteného povrchu je možné nastaviť parametrami lasera.

Odstraňovanie farieb

Odstraňovanie farieb z kovov, dreva a iných materiálov.
Príprava pred novým lakovaním.

Čistenie nerezových zvarov

Odstraňovanie  sfarbenia zvarov na nerezových oceliach.

Bezpečné, spoľahlivé a rýchle. Nie je potrebná nebezpečná chémia, nevzniká nebezpečný odpad. Čistenie zvarov je možné robiť kdekoľvek – vo výrobe, na montážach.

Čistenie automobilových súčiastok

Odmasťovanie súčiastok automobilov a motocyklov bez nutnosti použitia nebezpečnej chémie a nebezpečných odpadov. Laserové čistenie piestov, turbodúchadiel, častí motorov, vstrekovacích čerpadiel, karburátorov a iných častí automobilov.
Odstraňovanie hrdze z automobilov. Odstraňovanie starého laku pred novým lakovaním.

Čistenie plastikárskych a gumárenských foriem

Laser sa používa na šetrné a ekologické čistenie v priemysle. Je vhodný na čistenie plastikárskych, gumárenských, zlievarenských, farmaceutických alebo kompozitných foriem a ich okolia od oxidov, separátorov, mastnoty, hrdze a iných prevádzkových nečistôt.

Úprava povrchu pred a po zváraní

Laserové čistenie nahrádza klasické pieskovanie. Čistí povrch spojov pred zváraním. Odstraňuje okuje, koróziu, ale aj mastnotu z povrchu. Po zváraní je možné povrch čistiť laserom ako prípravu pred lakovaním

Dezinfekcia a čistenie povrchov

Odstránenie organických, alebo anorganických nečistôt z medicínskych , potravinárskych farmaceutických povrchov, povrchy v kuchyniach s úplnou sterilizáciou bez potreby chemického čistenia.

Laserové čistenie vzniklo ako dôsledok potreby neškodného, neabrazívneho spôsobu čistenia, ktorý by sa mohol použiť ako náhrada v aplikáciách, kde sa predtým používali chemické a abrazívne metódy tryskania a pieskovania.

Výhody použitia laserov v čistiacich aplikáciách:

K hlavným problémom, ktoré predstavujú bežné spôsoby čistenia, patrí negatívny vplyv na životné prostredie. Abrazívne otryskávacie systémy vytvárajú značné množstvo odpadu a poškodzujú jemné povrchy, zatiaľ čo použitie chemických rozpúšťadiel má za následok potenciálne nebezpečné výpary a vznik nebezpečného chemického odpadu.

Vďaka mnohým výhodám je teraz laserové čistenie najúčinnejšou metódou odstraňovania nežiaducich povlakov z povrchu materiálov.

V súčasnej dobe existuje široká škála pulzných systémov na čistenie laserom a odstraňovanie povlakov, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, od odstraňovania zvyškov z vulkanizácie na formách až po  odstraňovanie náterov z jemných povrchov.

Výhody používania laserov v aplikáciách povrchového čistenia:

  • Automatická a nenáročná metóda čistenia
  • Znížené množstvo odpadu
  • Zvýšená bezpečnosť
  • Nie sú potrebné chemikálie ani tryskacie médiá
  • Neabrazívny a bezkontaktný proces čistenia
  • Ekologická prevádzka

Aplikácie na čistenie laserom

Laserové čistenie sa stalo preferovanou metódou na odstraňovanie hrdze a odstraňovanie okují pri výrobe ocele.

Laserové čistenie je tiež účinný spôsob odstraňovania vodného kameňa z kovových materiálov.

Na druhej strane sa na kovových povrchoch v dôsledku procesov tepelného spracovania vytvárajú škvrny a ich oxid zafarbuje kovový povrch, čo zabraňuje akýmkoľvek následným dokončovacím operáciám.

Keďže čistenie vláknovým laserom využíva neabrazívny, bezkontaktný prístup bez použitia rozpúšťadiel, chemikálií alebo abrazívnych médií, je ideálny pre prípravu povrchu a odstraňovanie hrdze / vodného kameňa.

Laserové čistenie je vhodné na prípravu lepiacich spojov, pretože odstraňuje oxidy a iné nečistoty, ako sú tuky a oxidy, ktoré znižujú pevnosť lepených spojov. Je obzvlášť vhodný pre aplikácie zahŕňajúce zakrivené alebo ploché povrchy alebo časti s určitými obmedzeniami pre veľmi zložité 3D geometrie.

Predspracovanie na spájkovanie a zváranie. Laserové čistenie sa ukázalo ako účinné aj v aplikáciách na predprípravu pre zváranie a spájkovanie. Predtým, ako sa materiály z hliníka a ocele použijú na zváranie v lodiarskom priemysle, pri výrobe presných nástrojov, v automobilovom priemysle a v ďalších súvisiacich odvetviach, musia sa najprv pripraviť ich povrchy.

Laserová metóda čistenia je obzvlášť výhodná pre časti z nehrdzavejúcej ocele, pretože laserové svetlo preruší hranice zŕn, čím sa zaistí pasivácia zvarov, a zvýši sa odolnosť proti korózii.

Selektívne odstránenie farby. Selektívne odstraňovanie farieb predstavuje jednu z mnohých aplikácií laserového čistenia. V automobilovom a kozmickom priemysle je niekedy nevyhnutné odstrániť vrchnú vrstvu farby pri zachovaní základného náteru. To je často prípad, keď je potrebné pred nanesením novej povrchovej úpravy dôkladne odstrániť vrchné zvetrané povlaky na vozidlách.

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte.