Princíp laserového čistenia

Laserové čistenie je ekologický proces používaný na odstránenie hrdze, farby, oxidov a iných nečistôt z kovových povrchov. Vďaka svojej účinnosti sa používa čoraz častejšie.

Výhody laserového čistenia

Čistenie laserom je progresívny spôsob čistenia, odstraňovania hrdze a farby a iných povlakov na rôznych povrchoch. Laserové čistenie potrebuje iba 230 V na svoju prevádzku.

Čo môžem čistiť laserom

Laserom je možné čistiť takmer všetky druhy materiálov. Najčastejšie sa laserové čistenie využíva na odstraňovanie hrdze z oceľových častí pred lakovaním alebo zváraním.

Čím môžem čistiť

DRUHY LASEROVÝCH ČISTIACICH STROJOV
Na čistenie sa používajú tri druhy laserových strojov: 1. Pulzný laser 2. Kontinuálny fíbrový laser CE, 3. Kombinovaný laser

Laserové čistenia vs tradičné metódy

Porovnanie laserového čistenia k tradičným metódam čistenia. V porovnaní s tradičnými metódami, ako je pieskovanie či chemické morenie, má laserové čistenie mnoho zjavných výhod.

Naše služby

Ponúkame naše služby čistenia laserom. Čistíme u zákazníka, alebo v našej prevádzke v Nitre. V prípade, ak máte malé množstvo dielov, alebo potrebujete čistiť povrchy občas, je pre Vás naša služba výhodná.

Lasery sa používajú pre rôzne odvetvia.

 • Plastikársky a gumárenský priemysel

  Čistenie vstrekovacích a vypeňovacích foriem od zvyškov plastov, gumy, hrdze,mastnoty

 • Automobilový priemysel

  Úprava povrchov pred lakovaním, nanášaním lepidiel, odstraňovanie farieb. V autoopravárenstve pre čistenie dielov od oleja, hrdze, príprava povrchu pred lakovaním a zváraním

 • Potravinársky priemysel

  Dezinfekcia a čistenie výrobných liniek a ich okolia, vzduchotechniky. Čistenie pečiacich pásov,manipulačnej techniky, sušiacich a temperovacích pecí, foriem.

 • Sklársky priemysel

  Čistenie foriem pred a po výrobe sklárskych výrobkov, odstraňovanie separačných prostriedkov, oxidov a zvyškov z procesu výroby

 • Reštaurovanie- múzeá

  Odstraňovanie povlakov z mincí, sôch, starých náterov z dreveného nábytku, odstraňovanie hrdze z muzeálnych predmetov v baniach a v prírode.

 • Grafity

  Odstraňovanie grafity malieb na stenách domov, vagónoch, mestkom mobiliári, vagónoch, autobusoch.

Posledné články

Videá