Pieskovanie

Dá sa prevádzať v uzatvorenom priestoe z dôvodu prašnosti

Veľká hlučnosť

K prevádzke je potrebná elektrická energia -vysoká spotreba pre kompresor

Potreba spotrebných častí – keramické hubice

Potreba abrazívneho materiálu – piesok, blasting, kovové gulôčky, piesok, sóda, suchý ľad

Náročné a nebezpečné pracovné podmienky pre obsluhu

Potreba špeciálnych ochranných pomôcok

Vzniká množstvo spotrebovaného abrazívneho materiálu, ktorý sa vyváža na skládku

Z pohľadu životného prostredia veľké zaťaženie pri výrobe abrazívneho materiálu, ako aj jeho likvidácia po pieskovaní

 

Chemické čistenie

 

Prevádza sa iba na špeciálne zriadených pracoviskách

Vysoké náklady na výrobu chemických látok

Náročné a nebezpečné pracovné podmienky pre obsluhu

Potreba špeciálnych ochranných pomôcok

Vzniká množstvo nebezpečných chemických látok ,ktoré je potrebné likvidovať v špecializovaných firmách.

Z pohľadu životného prostredia veľké zaťaženie pri výrobe chemikálií ako aj pri likvidácii odpadových kvapalín

 

Laserové čistenie

 

Napájanie iba 230 V, nízka spotreba energie

Žiadne spotrebné diely

Žiadny odpad

Žiadna záťaž pre životné prostredie

Pohodlná a komfortná práca pre obsluhu

Ochranné pomôcky – iba ochranné okuliare

 

 

Z ekonomického a enviromentálneho pohľadu jednoznačne laserové čistenie je najlepšia voľba