Laserové čistenie - poradca

Čistenie nerezových zvarov laserom.

Zvary na nerezových výrobchoch sa štandardne čistia- moria  gelmi a kvapalinami, ktoré sú nebezpečné pre pracovníkov, ako aj zvyšky kvapaliny po morení pre životné prostredie. Druhou možnosťou je elektrochemické morenie zvarov, kde vzniká menšie množstvo nebezpečného odpadu, ale stále sa pracuje s nebezpečnými chemickými elektrolytmi. Po morení obomi spôsobmi zostáva morená časť mliekovo biela a…

Čítať viac
Laserové čistenie - poradca

Zásady bezpečnej práce pri laserovom čistení

Aj keď je čistenie laserom relatívne bez rizika v tom zmysle, že lasery neohrozujú obsluhu odletujúcimi časticami ako je to v prípade tryskania ,stále existujú určité bezpečnostné opatrenia pri používaní laserovéj čistiacej hlavy. Pred obsluhou čistiaceho lasera by ste mali vždy absolvovať školenie, aby ste sa uistili, že viete, ako správne používať zariadenie, a že…

Čítať viac
Laserové čistenie - poradca

História laserového čistenia

Koncept laserového čistenia prvýkrát navrhli S. M. Beadair a Harold P. Smith, JR. z Laboratória vesmírnej vedy a Katedry jadrového inžinierstva Kalifornskej univerzity, Berkeley, USA  už v roku 1969. Výskum a aplikácia tejto inovatívnej technológie laserového čistenia sa od 90. rokov postupne rozšírila. V posledných rokoch sa technológia laserového čistenia stala stredobodom výskumu v oblasti…

Čítať viac